График и програма

Период на провеждане: Юни – Август 2021

I смяна  31.05. – 11.06.2021 г. – няма места;

II смяна  14.06 – 25.06.2021 г. – няма места;

III смяна  28.06 – 09.07.2021 г. – няма места;

IV смяна  12.07 – 23.07.2021 г. – няма места;

V смяна  26.07 – 06.08.2021 г. – няма места;

„Палатков лагер“ – 16.08 – 20.08.2021 г. – няма места;

„Палатков лагер“ – 23.08 – 27.08.2021 г. – няма места

Среща на тръгване и връщане:

Паркинга на бившия плувен комплекс „Юрий Гагарин“, над „ОМВ“ – кв. „Чайка“ (виж картата по-долу)

Дневна програма на „Зелено приключенско училище“

08:15 – 08:30 ч. Утринна среща; 

08:30 – 09:00 ч. Отпътуване към мястото, предвидено за деня;

09:00 – 09:30 ч. Запознаване на децата с програмата за деня; Инструктаж; Лека закуска;

09:30 – 12:00 ч. Свободни игри, лекции, обучения;

12:00 – 12:30 ч. Обяд;

13:00 – 16:00 ч. Организирани игри, състезания, атракции;

16:00 – 16:15 ч. Разбор за деня; Отличаване на изявилите се деца; Отпътуване;

16:25 – 16:30 ч. Пристигане в града;

16:30 – 16:45 ч. Вземане на децата и запознаване на родителите с програмата за следващия ден.

Местоположение на приключенското училище

Местоположение в GOOGLE

 ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

0888 888 006, 0888 667 461 – Аспарух Вълчев