7-ми Рожден ден на Тюленово

На 21.06.2015 г. СК „Чудните скали“ завършва с предучилищните занимания и официално влиза в ролята на първолак (навършваме 7 години). Първият учебен ден някакси естествено ще бъде на Тюленово, а чантите вместо с учебници, ще са пълни с въжета и инвентар, чиновете ще са от каяци, бонбоните ще заместим с вкусни миди на тенекия.
Каним всички, които се чувстват свързани с идеята, да се присъединят!
Предполага се, че групата ще отпътува на 20.06(събота) и ще се нощува на палатки. В неделя се връщаме обратно.
Това е и момента, в който можете се присъедините и станете член на клуба ни!

Линк към събитието!

 

tulenovo
Катерене в свръзка

Катерене в свръзка

„Катерене в свръзка“ представлява Svrazka_katereneизкачване по класически или спортни маршрути с дължина две или повече „въжета“. „Въже“ се нарича участък от маршрута, който се преминава на един етап от катеренето. Участниците в свръзката могат да са двама или трима катерачи. Дължината на едно „въже“ се определя както от дължината на катерачното въже, така и от спецификата на скалите и наличието или липсата на площадки за осигуровка. Най-често тази дължина е между 40 и 60 метра. Затова използваните въжета са единични или двойни с дължина 45 – 60 метра.

   При катерене в свръзка се спазват правила, продиктувани от опасностите в катеренето и наличието на партньор(и). При достигане на катерачния обект е препоръчително използването на каска, особено в непосредствена близост до скалите или под тях. Дори когато скалите изглеждат здрави, е възможно падането на камък или инвентар,  особено върху втория от свръзката.

   Подготовката за маршрута се състои в запознаване с особеностите му, както визуално, така и с предварителна информация от някой, които вече е катерил маршрута. Гидовниците са литература с информация за местоположението на скалите, имена на маршрутите, височина, трудност, брой клинове, дали се използват собствени осигуровки, година на създаване на тура. Някои гидовници имат схеми на маршрутите, с означени формите на скалния релеф, изобразени със символи.

   Подготовката на инвентара включва обвързване на втория в свръзката с плетена осмица или булин възел и проверка състоянието на въжето. Краят  на въжето, за което ще се върже водачът, остава отгоре. След това и водачът се завързва. Закача по инвентарниците на седалката си необходимия брой къси и дълги примки, протриващо устройство, помощно въже (прусек), собствени осигуровки, торбичка с магнезий.

   За да съгласува действията си, свръзката използва сигнализация. Тя включва както реплики (като „тръгвам“, „обери“, „обрах“, „осигурих се“,“пускай (или пускам) осигуровката“, „въже“), така и т.нар. „паукане“, често използвано, особено в България, характеризиращо се със силен остър звук. Сигналите трябва да са ясни и точни, за да бъдат едносмислено разбрани от партньора. След съгласуване на сигналите, вторият в свръзката оставя няколко метра въже между себе си и водача и включва протриващото си устройство, с което ще осигурява. Това въже е необходимо, за да може водачът да се изкачи до първия клин, без осигуряващият да го дърпа с въжето. Отново се проверява собствената и на партньора, екипировки (възли, седалки, протриващи устройства) и вниманието на осигуряващия. Осигурява се по правилата за долна установка. Докато водачът се катери към първата осигуровка, вторият го осигурява гимнастически, за да не падне по гръб при едно евентуално изпускане.

   Когато достигне първия клин, водачът закача въжето си за него с примка. Следи карабинера с права ключалка да е включен в клина, а този с крива – към въжето. Внимава се въжето да не усуква примката, когато преминава през карабинера и да излиза към водача. Когато маршрутът продължава настрани, се следи ключалката на карабинера, в който е включено въжето, да сочи в противоположна на посоката на катерене страна.

   При катерене, водачът се включва последователно във всички точки (клинове) към скалата. Вторият катерач,  в зависимост от това, дали водачът издърпва или отпуска въжето, съответно обира или отпуска въже. Следи въжето да не е нито много обрано, нито много отпуснато. При достигане на площадката, водачът включва въжето си с примка на клин, после се осигурява на минимум две точки с осигурителни ленти. Следи се ъгълът, който образуват те, да бъде остър, за да не се натоварват допълнително клиновете. Предвижда се място за осигуровката на партньора.

   Самоосигуровката може да стане и с няколко съединени къси примки, с основното въже – като на клиновете се закачат карабинери (най – добре с муфи) и на тях се правят възли „стремена“ , или с рингове от въже с дебелина поне 8 мм.

   След проверка на осигуровките си, водачът сигнализира на осигуряващия, да пусне осигуровката му. Вторият му сигнализира след като освободи протриващото си устройство от въжето и докато се подготвя да тръгне, водачът обира излишното въже. Включва го така, че да минава през точка, разположена по-високо  от протриващото му устройство. Включва протриващото си устройство и подава сигнал на втория в свръзката, че може да тръгва, когато е готов. Осигурява го по правилата за горна установка. Когато е готов, вторият отговаря, че тръгва и след сигнал, че партньорът му отгоре го обира, катери, като събира примките по маршрута, докато стигне площадката. На нея вторият се осигурява минимум на две точки, които може да са и клиновете, на които е осигурен първият.

   След това има два варианта за катерене – след като вземе инвентара от втория, водачът тръгва нагоре; може вторият да стане водач, като така се спестява прехвърляне на инвентара. Важно е, преди да тръгне, въжето на водача да бъде включено през по-висока точка, между него и осигуряващият. Така, ако водачът падне, няма да натовари директно протриващото устройство на осигуряващия, ще избегне падане на площадката или под нея и ще се избегне натоварване на системата с опасен фактор, близък до 2.

   Ако свръзката е от трима човека, катеренето става с двойно въже, като водачът се вързва в средата на въжето с двойна осмица или булин, а другите катерачи се фиксират в краищата на въжето. Водачът редува включването на двете въжета в примките, като ако клиновете се редуват отляво и отдясно, е добре едното въже да се включва от лявата страна, а другото – отдясната. Осигуряващият включва и двете въжета през протриващото си устройство и отпуска по повече ту от едното, ту от другото въже.

   След като се самоосигури на площадката и се приготви да осигурява, водачът включва въжетата на другите двама от свръзката, през точка(и), над него и през протриващото си устройство. Двамата отдолу може да се катерят едновременно, но на разстояние във вертикала един от друг, с повишено внимание, да не съборят камък или инвентар върху свръзката. Ако няма друга възможност на площадката, тримата се осигуряват на едни и същи точки. Водач нагоре може да бъде някой от другите катерачи, но за да не се развързват, водачът в началото може да води и второто „въже“. 

   Свръзката се катери нагоре като вариантите за слизане са: рапел, като може да съществува рапелен път, или при достигане на подходяща пътека да слязат по нея.

   „Френска свръзка“ се нарича вариант, при който вторият осигурява водача докато той разпъне по дължина въжето нагоре. След това освобождава протриващото си устройство и тръгва да катери. Падането на който и да е катерач, обаче, може да доведе до неприятни последици – ако водачът падне, натоварването е почти както при обикновено падане, но ако падне вторият – събаря водача. Затова е препоръчително по-добрият катерач да бъде втори. Катеренето на „френска свръзка“ може да спести време при преминаване на някой  лесен участък, но въпреки това е добре да не се практикува при маршрути над 5 – 6 та категория.

   „Френска свръзка“ може да се използва за сливане на две „въжета“  от маршрута в едно. Ако на водача не му достига въже, последният участък от въжето може да се изкатери като вторият си откача осигуровките и се катери, докато водачът стигне площадката. Добре е между двамата винаги да има поне 5 – 6 осигуровки.

Често използвани възли при катерене

– прав (рифов) възел – за съединяване на две въжета с еднаква дебелина – краищата трябва да са от една и съща страна – стегнете го здраво и го проверете

– шкотов възел – за съединяване на две въжета с еднаква дебелина – краищата трябва да са от една и съща страна – при необходимост лесно се развързва

– двоен (брам) шкотов възел – за съединяване на две въжета с еднаква и различна дебелина

единичен тъкачески възел – за съединяване на въжета с еднакъв диаметър

двоен тъкачески възел – за съединяване на въжета с еднакъв и различен диаметър – за съединяване на помощното въже при направа на самозатягащ (Прусик) възел – понякога трудно се развързва

– стреме (кръстовиден) възел – за закрепване на въжето към клин, дърво или тръба – ако диаметъра на тръбата е много по-голям от този на въжето, може да приплъзне, може да приплъзне и при голямо натоварване

– осмица (ухо), осмица със средата на въжето – за закрепване на въжето към седалката на катерача или за клин, с помощта на карабинер с муфа – възела трябва да е подреден и да се провери

 – плетена осмица (сенен възел) – за закрепяне на въжето директно към седалката на катерача или клин – относително малко пречупва въжето; насрещно вплетената осмица е вариант на плетената осмица за съединявана на две въжета с еднаква или различна дебелина

– булин (моряшки) възел – за закрепяне на въжето директно към седалката на катерача или клин – трябва добре да се затегне и след възела задължително се прави контролен възел – при необходимост лесно се развързва

-двоен булин възел – от средата на въжето

– котвен възел – за закрепяне на въжето около дърво или друг предмет, за закрепяне на лента за ухото на катерачната седалка

– самозатягащ (Прусик) възел – за закрепяне на помощното въже (с по-малък диаметър) към основното (с по-голям диаметър) – при дърпане на краищата нагоре или надолу, задържа и в двете посоки

 

– френски самозатягащ възел – за закрепяне на помощното въже (с по-малък диаметър) към основното (с по-голям диаметър) – при дърпане на краищата в едната посока задържа, а в другата се плъзга – при необходимост лесно се разхлабва

алпийска пеперуда – за закрепяне на въжето при парапети, за изолиране на повредени участъци от въжето – може да се натоварва и в двете посоки едновременно

Стена за Катерене Чудните Скали

Ден на отворените врати с безплатно катерене

Безплатно Катерене от СК „Чудните Скали“

 

stena

Заповядайте да се катерите безплатно в деня на отворените врати в залата на СК „Чудните Скали“.

На 28 Март (Събота) от 12:00 ч. до 22:00 ч. – всеки е добре дошъл!

През целия ден катеренето е безплатно, така че доведете приятели и познати, за да се забавляваме и да покатерим заедно.

Необходима екипировка:
– удобни дрехи;
– добро настроение;
– верни приятели;
– седалка за катерене (ще ви помолим да носите, ако имате).

Всеки, който закупи месечна карта в деня на отворените врати ще ползва 20% отстъпка от редовната й цена.

Рожден ден на стената за катерене.

На 15.10.2014 г. се навършиха пет години от създаването на стената за катерене в плувния басейн „Юрий Гагарин“.

rd

 

Едновременно с това отпразнувахме рождения ден на Лили (14.10), а повод за празник имаше и Петя, която празнува имен ден!
Пожелаваме на всички дълголетие и благополучие!

нова година - зала за катерене

Нова година в залата за катерене

Едно предложение за всички, които искат да посрещнат новата година по-неТрадиционно! Мястото е Стената за катерене, часът е 19:45 и е приблизителен. Ще има музика, танци, предвидили сме игри и екстремни преживявания, може да слезем до площада или да се качим на TV кула да гледаме празничната заря.

Вход: всеки носи нещо за ядене и пиене 🙂

 

 

нова година - зала за катерене
СК "Чудните Скали" в Непал

СК „Чудните скали“ в Непал

СК "Чудните Скали" в НепалТрекинг около Анапурна или Приказка за една колкото различна, толкова и интересна страна – Непал.

Заповядайте на презентацията, където ще покажем много снимки, клипчета и ще разкажем за приключението ни през 25-те дни, изкарани в Непал.

Къде:  гр. Варна, Стена за катерене „Чудните скали“, плувен комплекс „Юрий Гагарин“

Кога:  28.10.2014 г., 19:00 ч.

Стената за катерене няма да работи този ден!

Чудните Скали на 6 години

СК „Чудните скали“ на 6 години

Чудните Скали - логоНа 21.06.2014 г. се навършват 6 години от създаването на СК „Чудните скали“ – Варна. Както подобава и в стила на последните години, „рождения“ ден ще празнуваме някъде на открито – около Тюленово, където едновременно с юбилея ще открием сезона на deep water solo катеренето. Естествено каяците и екипировката за гмуркане ще са с нас и ако времето позволява, ще се „топнем“ във водата по тролея. Изненадите не свършват до тук, а и какъв по – добър момент от този да помислите за членство в клуба, привилегиите не могат да се мерят на кантар!

Част от групата тръгва събота, 21.06 за Тюленово, останалите – в неделя. За повече подробности пишете във фейсбук страницата или минете през залата.

BoulderBlocco Kids

Боулдър среща BoulderBlocco Kids – резултати

BoulderBlocco Kids

Резултати от боулдър състезанието в Boulderland

На 14.06.2014 г. в Boulderland, в София, на доста добро ниво се проведе състезанието по боулдър. Участвахме с един състезател – Тома, който се представи отлично и притисна отличниците в неговата група. Малко му остана да изкачи всичките боулдър проблеми и да отиде още по – напред в класирането. Ето и резултатите:

IV група момчета (12-13 г.)
1. Матей Мицев КСКЕС „Алтиус Спорт“, София
2. Стоян Петров КЕС „СЕЛТ“, Казанлък
3. Тома Маринов СК „Чудните скали“, Варна

I група момичета (до 7 г.)
1. Радина Димитрова АТК „Казанлък“
2. Кристина Колева КСКЕС „Алтиус Спорт“, София
3. Петра Барова КСКЕС „Алтиус Спорт“, София

I група момчета (до 7 г.)
1. Боян Киров КСКЕС „Алтиус Спорт“, София
2. Евтим Караманлиев КА „НСА“, София
3. Николай Ангелов СК „42“, София

II група момичета (8 – 9 г.)
1. Александра Тоткова КПП „Вертикал“, Пловдив
2. Константина Чолакова КСКЕС „Алтиус Спорт“, София
3. Мария Неделчева СК „Климбо“, София

II група момчета (8 – 9 г.)
1. Николай Русев КПП „Вертикал“, Пловдив
2. Никола Атанасов КПП „Вертикал“, Пловдив
3. Антон Брековски КА „НСА“, София

III група момичета (10 – 11 г.)
1. Карин Велев КА „НСА“, София
2. Мила Костадинова КА „НСА“, София
3. Магдалена Симеонова СК“42″, София

III група момчета (10 – 11 г.)
1. Йоан Михайлов АК „Трапезица 1957“, Велико Търново
2. Петър Атанасов КССК „Варнаклайминг“, Варна
3. Христо Урумов КСКЕС „Алтиус Спорт“, София
IV група момичета (12 – 13 г.)

1. Велла Неделчева Ск „Климбо“, София
2. Ерика Велева КА „НСА“, София
3. Габриела Трайкова КПП „Вертикал“, Пловдив

Състезание по Катерене

Състезателите на СК „Чудните скали“ на състезанието в Стара Загора

На 10-11.05.2014 г., нашите приятели от Стара Загора, организират състезание по катерене. Стената се намира в Общинската спортна зала, а дисциплините са трудност и скорост. Поради съвпадението с работните и учебни дни, клубът ни ще бъде представен само от трима състезатели. Игор и Калоян Николови са съответно във 2ра и 3та групи момчета. При момичетата за първи път ще участва Женя Виделова, която е в 6та група девойки. Пожелаваме им успех!

стстезание по катерене в стара загора

Христо Алтънчев - белград

Ицето първи в Белград

Hristo-Altanchev-belgradНа 24.10.2009 г. се проведе 5th  Belgrade open trophy for kids – състезание по спортно катерене за деца, дисциплина “трудност” за купата на Белград, Сърбия . В него взеха участие деца от няколко балкански страни – Сърбия, България, Македония и Словения. Нашият Ицо –  Христо Алтънчев се класира на първо място в своята възрастова група, единствен постигна “ТОП”  в трите маршрута и заслужи златен медал и купа.

Христо Алтънчев - белград