Често използвани възли при катерене

19.04.2015

– прав (рифов) възел – за съединяване на две въжета с еднаква дебелина – краищата трябва да са от една и съща страна – стегнете го здраво и го проверете

– шкотов възел – за съединяване на две въжета с еднаква дебелина – краищата трябва да са от една и съща страна – при необходимост лесно се развързва

– двоен (брам) шкотов възел – за съединяване на две въжета с еднаква и различна дебелина

единичен тъкачески възел – за съединяване на въжета с еднакъв диаметър

двоен тъкачески възел – за съединяване на въжета с еднакъв и различен диаметър – за съединяване на помощното въже при направа на самозатягащ (Прусик) възел – понякога трудно се развързва

– стреме (кръстовиден) възел – за закрепване на въжето към клин, дърво или тръба – ако диаметъра на тръбата е много по-голям от този на въжето, може да приплъзне, може да приплъзне и при голямо натоварване

– осмица (ухо), осмица със средата на въжето – за закрепване на въжето към седалката на катерача или за клин, с помощта на карабинер с муфа – възела трябва да е подреден и да се провери

 – плетена осмица (сенен възел) – за закрепяне на въжето директно към седалката на катерача или клин – относително малко пречупва въжето; насрещно вплетената осмица е вариант на плетената осмица за съединявана на две въжета с еднаква или различна дебелина

– булин (моряшки) възел – за закрепяне на въжето директно към седалката на катерача или клин – трябва добре да се затегне и след възела задължително се прави контролен възел – при необходимост лесно се развързва

-двоен булин възел – от средата на въжето

– котвен възел – за закрепяне на въжето около дърво или друг предмет, за закрепяне на лента за ухото на катерачната седалка

– самозатягащ (Прусик) възел – за закрепяне на помощното въже (с по-малък диаметър) към основното (с по-голям диаметър) – при дърпане на краищата нагоре или надолу, задържа и в двете посоки

 

– френски самозатягащ възел – за закрепяне на помощното въже (с по-малък диаметър) към основното (с по-голям диаметър) – при дърпане на краищата в едната посока задържа, а в другата се плъзга – при необходимост лесно се разхлабва

алпийска пеперуда – за закрепяне на въжето при парапети, за изолиране на повредени участъци от въжето – може да се натоварва и в двете посоки едновременно