Неработни дни за залата за катерене

22.03.2020

В подкрепа на мерките за спиране разпространението на вируса и поради обявеното извънредно положение в Р България, залата затваря за неопределен срок. Молим, всички да проявят отговорно отношение, без да го бъркат с паника. Месечните абонаменти ще бъдат удължени със съответния срок.

Спортувайте на открито и следвайте препоръките на СЗО!